تعمیرگاه مجاز جاروبرقی در پرند،تعمیر جاروبرقی،تعمیرگاه مجاز جاروبرقی http://repairvc.ir 2020-10-26T12:24:46+01:00 text/html 2017-01-03T16:06:46+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیرگاه جاروبرقی در پرند|نمایندگی مجاز|تعمیرگاه مجاز|خدمات تعمیرات جاروبرقی|فیلیپس،بوش،سامسونگ،آاگ|تعمیر مجاز جاروبرقی http://repairvc.ir/post/16 <font face="Mihan-Iransans">تعمیرگاه مجاز جاروبرقی در پرند،تعمیرات مجاز جاروبرقی،خدمات تعمیرات جاروبرقی،نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی،تعمیرگاه مجاز،نمایندگی مجاز<br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>تعیرات تخصصی انواع مدل های جاروبرقی در تهران<br><br>با کمترین هزینه و بیشترین سرعت </font><br><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>---------------------------------------</b></font><br></font></font></font>در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای جاروبرقیتان کافی ست با ما در تماس باشید تا در اولین صورت و با کم ترین هزینه اقدام به تعمیرات نماییم.<br>نظر به استقبال شما عزیزان از سرویس تعمیرات در محل ، از این پس دیگر بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در خدمت شما خواهیم بود.<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-01-03T15:57:31+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز جاروبرقی در شهر پرند،تعمیرات مجاز جاروبرقی در پرند،خدمات تعمیرات جاروبرقی،نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی،تعمیرگاه مجاز،نمایندگی مجاز http://repairvc.ir/post/15 تعمیرگاه مجاز جاروبرقی در پرند،تعمیرات مجاز جاروبرقی،خدمات تعمیرات جاروبرقی،نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی،تعمیرگاه مجاز،نمایندگی مجاز<br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>تعیرات تخصصی انواع مدل های جاروبرقی در تهران<br><br>با کمترین هزینه و بیشترین سرعت </font><br><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>---------------------------------------</b></font><br></font></font></font>در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای جاروبرقیتان کافی ست با ما در تماس باشید تا در اولین صورت و با کم ترین هزینه اقدام به تعمیرات نماییم.<br>نظر به استقبال شما عزیزان از سرویس تعمیرات در محل ، از این پس دیگر بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در خدمت شما خواهیم بود.<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font></font></font></font></font></font><br> text/html 2016-09-03T12:54:13+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز جاروبرقی فیلیپس| تلفن: 09192025004 http://repairvc.ir/post/10 <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/628/1883503/text/61481_FC9170_Philips.jpg" alt="تعمیرگاه مجاز جاروبرقی فیلیپس.تعمیرگاه مجاز خدمات تعمیرات جاروبرقی فیلیپس.خدمات تعمیرات جاروبرقی فیلیپس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font face="Mihan-Iransans"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">تعمیر تخصصی جاروبرقی های فیلیپس فقط و فقط در یک ساعت</font><br><br></font></font></font></font></font></font></font></font></div><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>---------------------------------------</b></font><br></font></font></font>در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای جاروبرقیتان کافی ست با ما در تماس باشید تا در اولین صورت و با کم ترین هزینه اقدام به تعمیرات نماییم.<br>نظر به استقبال شما عزیزان از سرویس تعمیرات در محل ، از این پس دیگر بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در خدمت شما خواهیم بود.<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font></font></font></font></font></font><br><br><br> text/html 2016-08-30T12:59:32+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیر جاروبرقی بوش http://repairvc.ir/post/9 <br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/628/1883503/text/672x380_FloorCare_Stage.jpg" alt="تعمیرگاه مجاز جاروبرقی بوش.خدمات تعمیرات جاروبرقی بوش.تعمیرگاه مجاز بوش.بوش سرویس.تعمیرگاه مرکزی بوش.خدمات تعمیرات بوش.تعمیرگاه مجاز بوش در شرق تهران.تعمیرگاه مجاز بوش در غرب تهران.خدمات تعمیرات بوش در تهران" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><br><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></font></font></font></font></font></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">تعمیر تخصصی جاروبرقی های بوش فقط و فقط در یک ساعت</font><br><br></font></font></font></font></font></font></font></font></div><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>---------------------------------------</b></font><br></font></font></font>در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای جاروبرقیتان کافی ست با ما در تماس باشید تا در اولین صورت و با کم ترین هزینه اقدام به تعمیرات نماییم.<br>نظر به استقبال شما عزیزان از سرویس تعمیرات در محل ، از این پس دیگر بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در خدمت شما خواهیم بود.<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font></font></font></font></font></div></div> text/html 2016-08-25T09:41:44+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز جاروبرقی در پرند | تعمیرگاه جاروبرقی در پرند|تعمیرات جاروبرقی در پرند|تعمیر جاروبرقی در پرند http://repairvc.ir/post/8 <br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/628/1883503/text/233976963alt3.jpg" alt="تعمیرات جاروبرقی,نحوه عملکرد جاروبرقی,چگونه میتوان جاروبرقی خود را تمیز کرد,کار کردن با جاروبرقی,خدمات تعمیرات جاروبرقی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><br></font></font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>---------------------------------------</b></font><br></font></font></font>در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای جاروبرقیتان کافی ست با ما در تماس باشید تا در اولین صورت و با کم ترین هزینه اقدام به تعمیرات نماییم.<br>نظر به استقبال شما عزیزان از سرویس تعمیرات در محل ، از این پس دیگر بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در خدمت شما خواهیم بود.<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font></font></font></font><br> text/html 2016-08-25T09:04:13+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز جاروبرقیSamsung-نحوه کارکردن با جاروبرقی سامسونگ,چگونه جاروبرقی خود را تمیز کنیم,تعمیرگاه مجاز جاروبرقیSamsung http://repairvc.ir/post/7 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هنگامی&nbsp;که نوشابه را از طریق نی مزه مزه می کنید دارید از ساده ترین مکانیسم مکش استفاده می کنید. مکیدن نوشابه به سمت بالا باعث افت فشار بین پایین و بالای نی می شود. با فشار مایعی که در قسمت پایین نسبت به بالا اتفاق می افتد نوشابه به طرف دهان کشیده می شود.</font><br><br></div><p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مکانیسم مشابهی در جارو برقی عمل می کند البته عمل آن کمی پیچیده تر است. طراحی جاروبرقی استاندارد ساده است اما بر گروهی از مبانی فیزیکی برای تمیز کاری موثر متکی است.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جاروبرقی ممکن است به مانند یک ماشین پیچیده باشد اما یک جاروبرقی&nbsp;متداول واقعا فقط از شش جز اصلی است:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><br></p><p dir="rtl" align="justify"><br></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">§&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پورت مکش که ممکن است شامل لوازم متفاوتی برای تمیز کاری باشند</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">§&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پورت خروجی</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">§&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; موتور الکتریکی</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">§&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فن</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">§&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کیسه متخلخل</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">§&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مکانی که همه اجزای گفته شده در آن قرار گرفته است.</font></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl" align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/628/1883503/text/vacuumcleaner.jpg" alt="تعمیرات جاروبرقی,نحوه عملکرد جاروبرقی,چگونه میتوان جاروبرقی خود را تمیز کرد,کار کردن با جاروبرقی,خدمات تعمیرات جاروبرقی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><br><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هنگامی که جاروبرقی را به پریز برق وصل می کنید و آن را روشن کنید:</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الکتریسیته موتور را به کار می اندازد. موتور به فن وصل شده است که دارای پره های زوایه دار (مانند پروانه هواپیما) است.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۲٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همانطور که پره های فن می چرخد آنها هوا را &nbsp;به سمت پورت خروجی می برند.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۳٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنگامی که ذرات هوا رو به جلو حرکت می کنند تراکم ذرات (و بنابراین فشار هوا) در جلوی فن افزایش می یابد و در پشت فن کاهش می یابد.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">افت فشار پشت فن مانند همان افت فشاری است که در پشت نی هنگامی که نوشیدنی را مزه مزه می کنید رخ می دهد. سطح فشار در سطح پشت فن نسبت به هوای خارج از جاروبرقی (محیط فشار هوا) کاهش می یابد. این باعث مکش و خلا جزیی درون جاروبرقی می شود. هوای محیط خودش را به طرف جاروبرقی از طریق پورت ورودی هل می دهد چون فشار هوای درون جاروبرقی کمتر از فشار خارج است.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همانطور که فن دارد حرکت می کند محل عبور جاروبرقی باز باقی می ماند و جریان ثابتی از هوا از طریق پورت ورودی حرکت وارد شده و از پورت خروجی خارج می شود. اما چگونه جریان هوا کثیفی و بقایا را از روی موکت و فرش جمع آوری می کند؟ مبنای کلیدی اصطکاک است.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong>چگونه یک جاروبرقی کار می کند؟</strong></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;پریز برق، انرژی مورد نیاز برای موتور الکتریکی را تأمین می کند.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۲٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در یک جاروبرقی معمولی، برق مورد نیاز موتور الکتریکی در حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ وات تخمین زده می شود، از اینرو پنج تا ده برابر انرژی مورد نیاز لامپ قدیمی ( روشن )، برق مصرف می کند.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۳٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تسمه لاستیکی ( آبی) توسط موتور الکتریکی به کار می افتد و برس ها را بر روی غلطک در قسمت جلو دستگاه می چرخاند.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۴٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضربه شدید و بورس، آلودگی و گرد و خاک بر روی فرش را بوسیله قسمت جلو دستگاه سست می کند.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۵٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فنی که به موتور الکتریکی نصب شده است، هوا را می کشد و از طریق قسمت جلو جارو، گرد و خاک سست شده را نیز به داخل می کشد.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۶٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این هوای آلوده به قسمت عقب دستگاه کشیده می شود و موتور الکتریکی را خنک می کند.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۷٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;این آلودگی ها و کثیفی ها به کیسه جاروبرقی منتقل می شود ( ممکن است این کیسه، یک کیسه پارچه ای باشد و یا یک کیسه کاغذی یکبار مصرف که درون یک کیسه پارچه ای قرار دارد(.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۸٫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هوای نسبتاً تمیز هم از پشت دستگاه خارج می شود. توجه داشته باشید که هوایی که خارج می شود بسیار گرم‌تر از هوایی است که داخل می شود زیرا گرمای زائد را از موتور الکتریکی جذب می کند</font></p><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>---------------------------------------</b></font><br><br>در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای جاروبرقیتان کافی ست با ما در تماس باشید تا در اولین صورت و با کم ترین هزینه اقدام به تعمیرات نماییم.<br>نظر به استقبال شما عزیزان از سرویس تعمیرات در محل ، از این پس دیگر بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در خدمت شما خواهیم بود.<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font></font></font><br> text/html 2016-08-25T08:09:55+01:00 repairvc.ir شرکت CPL نکات مهم در مورد جاروبرقی|15 نکته طلایی در مورد جاروبرقی http://repairvc.ir/post/6 <br><font face="Mihan-Iransans" size="2">با مطالعه این نکات هر آنچه برای انتخاب یک&nbsp; جاروبرقی مناسب و کاربردی لازم دارید در اختیارتان قرار می گیرد. با دانستن این نکات می‌توانید بهترین جاروبرقی را خریداری کرده و از آن برای پاکیزگی خانه استفاده کنید.</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/628/1883503/text/130516_947.jpg" alt="تعمیرات جاروبربرقی در منزل،نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی.خدمات تعمیرات جاروبرقی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div align="right"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font color="#333399" face="Mihan-Yekan">1</font><font color="#333399">.</font> <font color="#333399">قدرت مهم است</font></font></b></font><br><br>بهترین جاروبرقی به لحاظ قدرت جاروبرقی‌ای است که میزان توان و قدرت آن بین 1300تا 2200وات باشد. بهتر است از انتخاب جاروبرقی هایی با توان 1000 خودداری کنید.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" size="3"><font face="Mihan-Yekan">2</font>. قد هم مهم است</font></span><br><br>همواره جارو برقی‌ای را انتخاب کنید که طول دسته آن قابل تنظیم با قد شما باشد. به این صورت درزمان استفاده از آن کمتر دچار کمردرد یا گرفتگی عضلات پشت می‌شوید. <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" size="3"><font face="Mihan-Yekan">3</font>. چند‌کاره بودن</font></span><br><br>سعی کنید جاروبرقی‌‌ای انتخاب کنید که ابزار جانبی مناسبی برای جاروکشیدن زوایه‌ها، مبلمان و پرده‌ها داشته باشد. به این ترتیب راحت‌تر می‌توانید تمامی گوشه و کنار خانه را با کمک آن جارو کنید.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">4</font><font color="#333399" size="3">. اهمیت سکوت</font></span><br><br>هنگام خرید جاروبرقی حتما از میزان صدای آن نیز مطمئن شوید. انتخاب یک جاروبرقی کم‌صدا و بی‌صدا در مواقعی که اعضای خانواده خواب هستند به شما کمک می‌کند تا از این فرصت برای تمیز کردن منزل استفاده کنید. اما همیشه به یاد داشته باشید با کوچک‌ترین تغییر در صدای جاروبرقی، آن را به تعمیرکار نشان دهید. <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" size="3"><font face="Mihan-Yekan">5</font>. ضدبیماری</font></span><br><br>&nbsp;برخی از جاروبرقی‌ها قابلیت ضدعفونی و ضدباکتری کردن محیط را دارند. این جاروبرقی‌ها در مقایسه با انواع دیگر کمی گران هستند اما به دلیل وجود مخزن و فیلتر ضدعفونی‌کننده می‌توانند برای افراد حساس، مبتلا به آلرژی و بیماران مبتلا به آسم بسیار مفید باشند.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">6</font><font color="#333399" size="3">. روبات‌های تمیز‌کننده</font></span><br><br>&nbsp;جاروبرقی‌های هوشمند و شارژی به تازگی وارد بازار کالاهای خانگی شده‌اند. این جاروها به‌واسطه چشم الکترونیکی که دارند ذرات و خرده‌ریزها را به خوبی جمع می‌کنند ولی در تمیز کردن زاویه‌ها و گوشه‌ها چندان موفق نیستند.<br><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan">7</font><font color="#333399">. سرامیک‌شو‌ها</font></span></font><br><br>&nbsp;برخی از جاروبرقی‌ها قابلیت جمع‌آوری آب و رطوبت را دارند. این نوع جاروبرقی‌ها برای جارو کشیدن سطوح سرامیک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مقایسه با نوع معمولی جاروبرقی کاربری بیشتری دارند. <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">8</font><font color="#333399" size="3">. آب را جارو نکنید</font></span><br><br>مراقب باشید که از جارو برقی های معمولی که فاقد مخزن جمع آوری آب هستند، برای جمع آوری آب یا مایعات ریخته شده روی زمین استفاده نکنید. این کار موجب سوختن دستگاه و اختلال در عملکرد موتور آن می شود.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">9</font><font color="#333399" size="3">. نوع کیسه‌ها را بدانید</font></span><br><br>&nbsp;جاروبرقی‌ها متناسب با برندی که دارند کیسه‌‌های متفاوتی برای جمع‌آوری گرد و خاک و آشغال‌ها دارند. بهترین نوع کیسه‌های جاروبرقی، کیسه‌های پاکتی و کاغذی یکبار مصرف است که بعد از هر بار استفاده با زباله‌ها دور ریخته می‌شود. به این ترتیب پاکسازی و تمیز کردن جاروبرقی بعد از هر بار جارو کردن ممکن می‌شود.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">10</font><font color="#333399" size="3">. فیلترها را تمیز کنید</font></span><br><br>هر ماه یک بار فیلتر جاروبرقی‌ خود را بررسی کرده و برای پاکسازی آن از گرد و خاک اقدام کنید. میزان کثیفی، فیلتر قدرت مکندگی زباله‌ها را کاهش می‌دهد و به موتور جاروبرقی فشار می‌آورد. <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">11</font><font color="#333399" size="3">. به فکر بعدها باشید</font></span><br><br>یکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید جاروبرقی باید به آن توجه کنید این است که&nbsp; لوازم جانبی دستگاه شما در بازار موجود و تعداد تعمیرگاه‌های مجاز برای تعمیر آن در حد استاندارد باشد.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" size="3"><font face="Mihan-Yekan">12</font>. بیشتر از نیم‌ساعت ممنوع!</font></span><br><br>برای افزایش عمر جاروبرقی‌ فقط 30دقیقه به طور مستمر از آن استفاده کنید. در صورتی‌که برای مدت طولانی از جاروبرقی استفاده کنید، احتمال آسیب دیدن موتور دستگاه افزایش می‌یابد.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">13</font><font color="#333399" size="3">. ماهی یک‌بار تمیزش کنید</font></span><br><br>ماهی یک بار تمامی لوازم جانبی جاروبرقی را از آن خارج کنید و با یک پارچه مرطوب بخش داخلی جاروبرقی، لوله و اتصالات آن را خوب تمیز کنید و اجازه دهید که یك ساعت در جاروبرقی باز بماند تا رطوبت و بوی آن کاملا از بین برود.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">14</font><font color="#333399" size="3">. زاویه‌دار بخرید</font></span><br><br>پیش از خریدن جاروبرقی به میزان تحرک و انعطاف پذیری دستگاه در حین حرکت توجه کنید. شما باید بتوانید دستگاه را به زوایای مختلف در خانه استفاده كرده و آنجا را تمیز کنید.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="3">15</font><font color="#333399" size="3">. موظب زباله ها تیز باشید</font></span><br><br>هرگز با جاروبرقی زباله‌های نمدار، خاکستر سیگار یا ته سیگار روشن، زباله‌های تیز و شاخ و برگ گل را جارو نکنید. این کار موجب آسیب دیدن لوله خرطومی و بخش‌های داخلی جاروبرقی می‌شود.<br><br><br><font face="Mihan-IransansBold"><b>---------------------------------------</b></font><br><br>در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای جاروبرقیتان کافی ست با ما در تماس باشید تا در اولین صورت و با کم ترین هزینه اقدام به تعمیرات نماییم.<br>نظر به استقبال شما عزیزان از سرویس تعمیرات در محل ، از این پس دیگر بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در خدمت شما خواهیم بود.<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font></font><br></div></div> text/html 2016-07-30T08:46:53+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز جاروبرقی سامسونگ |samsung vacuum cleaner repair http://repairvc.ir/post/4 <br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/628/1883503/text/samsung_vacuum_cleaner_repair.jpg" alt="samsung vacuum cleaner repair,تعمیرگاه مجاز جاروبرقی ساموسنگ,تعمیرات جاروبرقی,نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی در تهران,خدمات تعمیرات جاروبرقی,تعمیرگاه مجاز جاروبرقی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">برای اولین بار در شهر تهران !<br><br>تعمیرات انواع جاروبرقی های سامسونگ در منزل یا محل کار شما<br><br>در کوتاه ترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت و کمترین هزینه جاروبرقی خود را از ما تحویل بگیرید.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#3333FF"><b>تغییرات را با ما حس کنید !<br><br>تعییراتی که قابل لمس است ....</b></font><br></font><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><font color="#FFFFFF">راه های ارتباط با ما :</font></span><br><font size="5"><br><font face="Mihan-Yekan">0919-2025004</font><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="5">0912</font><font size="5">-</font><font face="Mihan-Yekan" size="5">0676718</font></font><br></div></div> text/html 2016-07-25T13:36:20+01:00 repairvc.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز جاروبرقی بوش در پرند|تعمیرگاه مجاز جاروبرقی بوش در شهر پرند|تعمیرگاه مجاز جاروبرقی|تعمیرات جاروبرقی http://repairvc.ir/post/2 <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/628/1883503/text/672x380_FloorCare_Stage.jpg" alt="bosch Repair vacuum cleaner ,تعمیر جاروبرقی,تعمیرات جاروبرقی در منزل,نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی بوش" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>مژده ویژه به تمام خانم های خانه دار ...<br><br>دیگر نگران خراب شدن جاروبرقی بوش خود نباشید !<br><br>در کوتاه ترین زمان و با بیشترین سرعت در محل کار یا منزلتان جاروبرقی خود را تعمیر شده تحویل بگیرید.<br>اولین مرکز ارائه خدمات تعمیرات جاروبرقی در منزل آماده خدمتگذاری به شما عزیزان است.<br><br>فروش پایان کار نیست !<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شروع یک مسئولیت بزرگ است ...<br><br><b>راه های ارتباط با ما:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br>0912-0676718<br>0919-2025004</font><br>